Våre vilkår

Generelle bestemmelser & vilkår

1. Introduksjon

Takk for at du velger Wonderwall.no (“Wonderwall”, “vi”, “oss”, “vårt”). Når du oppretter en brukerkonto, bildeliste eller bruker våre tjenester (“Wonderwall.no tjenester” eller “Tjenestene”) aksepterer du Wonderwall sine generelle vilkår og brukerbetingelser som beskrevet under på dette dokumentet og på tilhørende linker.

Wonderwall.no inneholder ulike tjenester som bildelister, brukerkontoer og abonnementer. Enkelte av tjenestene kan ha begrensninger knyttet til tilgjengelighet og tilgang. Les mer om dette under vilkår for hver enkelt tjeneste som du finner lenger ned i dette dokumentet.

 

Alle punktene i de generelle bestemmelser & vilkår er inkludert i alle våre tjenester og produkter. Nedenfor kan du lese mer om bestemmelser som kommer i tillegg for hver enkelt tjeneste. 

2. Endringer i vilkårene

Det forekommer at vi fra tid til annen endrer eller oppdaterer vilkårene. Vi vil informere deg om disse forandringene etter hvor betydelige endringene er. Små endringer vil bli varslet enten på sidene om tjenesten eller via epost, mens store endringer som direkte påvirker ditt abonnement eller kundeforhold til oss, vil bli informert om på forhånd. Da vil din videre bruk av tjenesten etter varslingen bekrefte at du aksepterer de nye endringene når de blir gjeldende. Det er derfor veldig viktig at du leser våre varslinger om endringer nøye. Hvis du ikke ønsker å bruke våre tjenester etter de nye endringene blir gjeldende, kan du når som helst kontakte kundeservice og avslutte ditt kundeforhold til de tjenestene det gjelder.

3. Kos deg med Wonderwall

3.1 Våre tjenester og Abonnement

Wonderwall.no tilbyr leie og rullering av bilder til alle behov og anledninger. Vi har også utstillinger og formidling av original kunst.

Wonderwall.no tilbyr både tjenester som er gratis å bruke og tjenester om man må betale for å få tilgang til. Våre bilder er kun tilgjengelige gjennom et Wonderwall abonnement. Det er ikke mulig å kjøpe våre bilder/reproduksjoner til privat eie. Vi vil informere om muligheter og begrensninger for hver enkelt tjeneste når du først tar dem i bruk.

3.2 Kuponger og forhåndsbetalte tilbud

Har du tilgang til en rabattkupong eller har forhåndsbetalt for en tjeneste for en begrenset tidsperiode er det separate vilkår som tilkommer disse tjenestene. Dette kan gjelde varighet, bestemte vilkår for bruk, geografiske begrensninger etc. I slike tilfeller vil alltid alle separate vilkår bli opplyst om på verdipapiret/kvitteringen.

Forhåndsbetalte tilbud kan være gavekort eller abonnement med utløpsdato. Gavekort på abonnementer fungerer slik at kjøperen ønsker å betale en forhåndsbestemt periode for en venn eller familiemedlem, når den perioden utgår må en ny betaler overta abonnementet eller bilde leveres inn igjen.

Kuponger i form av tilbud eller rabatter på Wonderwall sine betalte tjenester vil alltid være tidsbegrenset og er kun gyldige innen for datoen som er påført. Separate vilkår kan gjelde for hver enkelt kupong. Dette kan være begrensninger i tilbudet om ellers er tilgjengelig gjennom et abonnement.

3.3 Prøveperiode

Av og til slår vi eller andre på vegne av oss til med prøveperioder på betalte tjenester som abonnement. Dette er et tilbud på en begrenset periode som lar kunder få tilgang til våre tjenester for å teste dem ut. Wonderwall.no reserverer seg full rett til å avgjøre hvem som kan få en prøveperiode. Wonderwall.no har også rett under de samme bestemmelser til å endre eller avslutte en prøveperiode før eller under perioden uten å måtte ytterligere begrunne handlingen eller årsaken. Wonderwall tar heller ikke på seg noe ansvar for dine konsekvenser av at Wonderwall avslutter et slikt tilbud.

Enkelte prøveperioder krever at du oppretter en konto før prøveperiode starter. Når disse prøveperiodene utløper vil abonnementet automatisk fortsette som en betalt tjeneste med faste trekk etter avtalte intervaller. Dette betyr at om du ikke ønsker å fortsette med tjenesten må du informere kundeservice om dette og avslutte abonnementet før utløpsdatoen. Alle våre abonnementer må betales fullt ut for hver påbegynte måned.

4. Dine Rettigheter

Våre digitale kanaler og tjenester er underlagt Wonderwall.no sine rettigheter. Vi gir deg en begrenset tilgang til å bruke våre digitale kanaler og tjenester til personlig bruk. Denne tilgangen er gyldig fra du starter å bruke våre tjenester og kanaler helt frem til den avsluttes enten av deg eller oss. Du godtar og lover at du skal kun benytte ditt abonnement til personlig bruk. Bildene i ditt abonnement kan ikke videreselges eller redistribueres til andre privatpersoner eller aktører. Det er mulig å registrere en annen brukeradresse enn betalingsadressen.

Wonderwall sine bilder er lånt ut til deg og din bruk så lenge du har et aktivt abonnement.

All bruk av Wonderwall.no sin logo eller medier som slagord, font eller domener må få tillatelse på forhånd. Bruken må også følge våre retningslinjer for bruk.

GDPR & Personvern

GDPR – General Data Protection Regulation er reguleringer fattet av EU og vil gjelde for alle norske virksomheter som lagrer opplysninger om sine brukere/kunder.

Dette rammer oss som så veldig mange andre og som du sikkert allerede har blitt opplyst om utallige ganger allerede, må også vi gå gjennom hva vi lagrer om deg, hvorfor vi lagrer det og ikke minst hva vi bruker det til. Vi vil også etter beste evne opplyse om hva du kan gjøre om du er uenig i vår lagring og bruk. Som kjent godtar du alle brukervilkår og generelle betingelser ved surfing på wonderwall.no. De nye endringer som vi nevner her er såklart endel av disse vilkårene og betingelsene. Fortsetter du å bruke wonderwall.no og våre tjenester eventuelt fortsetter som betalende kunde, bekrefter du automatisk endringene som endel av ditt eksisterende kundeforhold.

PERSONDATALOVEN

Wonderwall AS er ansvarlig for de opplysninger du måtte oppgi til oss ved et eventuelt kundeforhold eller brukerregistrering på wonderwall.no. I tillegg oppbevaring og sikkerheten knyttet til dine opplysninger vil vi også gi deg muligheten til innsyn i dine data og friheten til å slette dem fra våre registre om det skulle være ønskelig. Dette vil selvsakt gå utover din kundeopplevelse, personlig rettet informasjon (Nyhetsbrev) og tjenester.

HVA BRUKES OPPLYSNINGENE MINE TIL?

Opplysningene brukes til å gi deg en bedre brukeropplevelse. Dette kan innebære eposter med bilder og kunstnere som er relevante til dine oppgitte interesser på wonderwall.no. Det kan også være informasjon knyttet til våre produkter og tjenester vi tror du kan være interessert i. Vi vil ikke under noen omstendigheter videreformidle dine opplysninger videre til tredjeparter som har som formål å markedsføre andre tjenester til deg eller selge dem videre til aktører.

HVORDAN BEHANDLES OPPLYSNINGENE MINE?

De behandles i stor fortrolighet og diskresjon. I tillegg har vi et høyt fokus på sikkerhet i wonderwall som sørger for at dine opplysninger er godt beskyttet mot tyveri og lignende. Opplysningene blir som nevnt kun brukt til å kontakte deg med informasjon knyttet til wonderwall AS.

HVA GJØR JEG OM JEG VIL SLETTE MINE DATA HOS WONDERWALL?

Enkelt, kontakt oss fortløpende på mail eller telefon, så sender vi over en oversikt over hva vi har lagret på deg i våre registre. Du kan dermed ta stilling til hva vi kan beholde og hva vi skal slette. Vi har fokus på god service og tviholder ikke på opplysninger du ikke ønsker vi skal ha på deg.

Alle opplysninger som ønskes slettet blir slettet. Husk at opplysningene lagres av forskjellige årsaker og at en direkte konsekvens av sletting kan ramme ditt kundeforhold, abonnement, tilgang på kjøpshistorikk og brukerkontoer hos oss.

5. Rettigheter du gir oss

Vi gir deg rettigheter og du gir oss rettigheter til:

 1. Lagre cookies i din nettleser. Les mer om dette under cookies.
 2. Sende deg markedsføring relevant til våre tjenester.
 3. La våre samarbeidspartnere kontakte deg i forbindelse med våre tjenester.
 4. Bruke dine tilbakemeldinger og brukerskapte data til å forbedre vår tjeneste.

(4) Du gir oss fullmakt til kunne bearbeide data vi får inn som er produsert som følge av din bruk av våre tjenester. Du gir avkall på alle rettigheter knyttet til disse dataene og vil ikke kunne kreve eierskap til disse dataene eller belønning for å ha skapt dem.

6. Garantier og Ansvarsfraskrivelse

Vi jobber alt vi kan for å kunne tilby tjenestene våre på best mulig måte. Dermed forstår og godtar du at tjenestene våre blir levert som du mottar dem. Våre bilder kan avvike fra bildene du blir presentert i vår markedsføring og i våre kanaler. Du godtar og forstår også at det er varierende tilgjengelighet på bildene basert på etterspørselen. Det er derfor ikke alle bildene som er tilgjengelig for deg til enhver tid selv om du har et abonnement og muligheten til å bestille dem. I tilfeller hvor bilder ikke er tilgjengelig er det mulig å melde seg på en venteliste. Du vil bli informert om dette ved bestilling av et bilde.

Wonderwall.no tar forbehold om eventuelle feil på Wonderwall.no eller medier og kanaler underlagt Wonderwall.no. Dette kan være feil knyttet til tekst, bilder priser og annet innhold/materiell. Vi fraskriver oss også alt ansvar for misvisende, mangelfull eller feil informasjon som kommer frem i innhold produsert av tredjeparter for Wonderwall.no. Alle feil vi kommer over eller blir informert om vil bli rettet opp i fortløpende.

7. Skade og Reklamasjon

Våre bilder er produsert opp i slitesterkt materiale og kvalitetsrammer ment å vare i mange år. Bildene er også delt inn i tre elementer som gjør dem svært fleksible og sterke.

 1. Ramme, tre eller aluminium.
 2. Lerret.
 3. Blindramme, tre eller aluminium.

Ved skade reparerer vi etter behov, dette betyr at vi kun reparerer det som er skadet. Dette reduserer kostnader både for deg og oss, samtidig sparer vi miljøet når vi begrenser vårt forbruk.

Første gangen en skade oppstår dekker vi den uansett grunn. Les mer om fordelingen ved flere skader i punkt 7.2.

7.1 Reklamasjon

Abonnement

Den første måneden også kalt “oppstartsmåneden” kan avbestilles i sin helhet og månedsbeløpet tilbakebetales i sin helhet. Denne måneden fungerer på samme måte som en prøveperiode. Når måneden er over og du blir belastet for en ny periode gjelder ikke disse betingelsene lenger.

Du behøver ikke å oppgi noen grunn for hvorfor du ønsker pengene tilbake eller hvorfor du ønsker å avslutte abonnementet i oppstartsmåneden.

Kostnader knyttet til montering og transport vil ikke være en del av tilbakebetalingen etter som dette er tilleggskostnader ved bestilling av et abonnement.

7.2 Skadebehandling

Du forstår og godtar vår autoritet i avgjørelser knyttet til skadevurderinger. Du respekterer også utfallet av våre skadevurderinger og resultatet er bindende for begge parter.

Vårt mål for skadevurderinger er å finne frem til den beste løsningen som gir det beste utfallet for begge parter uansett årsaken til skaden. Ved skadesaker kan separate og individuelle leveringvilkår og rulleringsintervaller gjelder.

Tilleggskostnader knyttet til skader skal ikke overstige anskaffelsesverdien av bildene det gjelder og arbeidet det tar å erstatte dem.

8. Transport og Montering

Her henviser vi deg til vilkårene for det aktuelle abonnementet ditt:

Privatabonnement

Bedriftsabonnement

9. Feedback og Klage

Vi etterstreber hele tiden å kunne gi den beste opplevelsen i kontakt med oss. Allikevel kan misforståelser eller uheldige hendelser oppstå. Vi verdsetter våre kunders tilbakemelding høyt uansett hva det gjelder. Tilbakemeldinger og klager er viktig informasjon vi benytter i arbeidet med å hele tiden forbedre oss og opplevelsen du mottar.

Klager du ønsker en offisiell tilbakemelding på, må sendes inn skriftlig. Du kan sende inn klagen både via epost, kontaktskjema eller brevsending. Saksbehandling av din klage er startet når du først mottar en tilbakemelding med ditt saksnummer.

10. Oppsigelse

Her henviser vi deg til vilkårene for det aktuelle abonnementet ditt:

Privatabonnement

Bedriftsabonnement

11. Force Majeure

Wonderwall.no er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor Wonderwall.nos kontroll, for eksempel generell arbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal Wonderwall.no informere deg tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både du og Wonderwall.no rett til å avbryte bestillingen/leveransen med umiddelbar virkning.

Vilkår for privatabonnement

1. Minimumskravet for å kunne opprette et abonnement er for- og etternavn, fødselsdato, adresse og id-koden på hvert enkelt bilde som skal inngå i abonnementet.

2. Hovedregelen for et privatabonnement er at det dekker et ubegrenset antall bytter av våre bilder som er tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet. Kostnader knyttet til transport og montering er ikke en del av hovedregelen og medfører en tilleggskostnad til abonnementsprisen ved bruk.

3. Bestilling av transport og montering gjøres via kundeservice på e-post eller telefon. Pris for hjemlevering av bilder innenfor sone 1 (Haugalandet) er NOK 79. Det pålyder NOK 5 per ekstra bilde som skal monteres.

4. Avbestilling av abonnement skjer umiddelbart etter at samtlige bilder er blitt returnert i samme stand som de ble utlevert.

5. Ved skade på bilder vil wonderwall dekke førstegangshendelser og inntil en skade per år etter dette. Utover dette vil vi belaste deg i henhold til skaden, men aldri mer enn anskaffelsesverdi av materialet som er skadet.

6. Det er bindingstid på abonnementer med mer enn 5 bilder. Bindingstiden er ett år og starter fra første dag abonnementet er aktivert.

Vilkår for bedrifter & organisasjoner

1. Minimumskravet for å kunne opprette et bedriftsabonnement er et aktivt organisasjonsnummer, en offisiell kontaktperson tilknyttet organisasjonen, og en adresse for levering.

2. Det som er inkludert i prisen til et bedriftsabonnement er Bildene inkludert blindramme, levering og montering opptil 10 bilder. I tillegg medfører det ingen ekstra kostnader å rullere/bytte på bildene opptil et bestemt antall ganger per år, les mer om dette i punkt 3.

3. Gjeldende bestemmelser for antall rulleringer basert på antall bilder per rullering:

 

Antall Rulleringer per år
1-5 bilder Opptil 3 rulleringer
5-10 bilder Opptil 2 rulleringer
10-20 bilder Opptil 1 rulleringer
20 < bilder Opptil 1 rullering

 

4. Det er minimum ett år på abonnementer med opptil 15 bilder. Over dette antallet vil en bindingstid på 3 år gjelde fra første måneden abonnementet er aktivt.

5. Oppsigelse må leveres skriftlig enten via email eller per post til kundeservice. Når oppsigelsen er mottatt vil vi svare deg med vår bekreftelse og begynne på oppsigelsesprosessen. Les mer om den i punkt 6.

6. Når vi har bekreftet mottatt oppsigelse vil vi ta kontakt med dere for å avtale innhenting av våre bilder. Vi har inntil 14 dager på oss til å planlegge og avtale et hentetidspunkt. Innhentingen av bilder vil skje i en og samme transport, det innebærer at alle bilder som henger på rom som ikke alltid er tilgjengelige bør flyttes til rom som er det innen innhentingen finner sted.

Et eksempel her kan være hotellrom som kan bestilles av kunder og dermed er per definisjon utilgjengelige.

Vilkår for medlemmer

Våre medlemmer også omtalt som «kunstnere», «kunstner» eller «artist» er omfattet av våre generelle vilkår, nedenforstående tilleggsbestemmelser og viktigst av alt. Kunstnerkontrakten også kalt «medlemskontrakt».

Kunstnerkontrakten stadfester betingelsene for et aktivt medlemskap og uten en slik kontrakt kan ikke Wonderwall akseptere et medlemskap som fullverdig eller gjeldende.

Wonderwall AS er ansvarlig for tildeling av kunstnerkontrakten og har fullmakt til å diktere følgende kriterier for kvalifisering til tildeling av kontrakt og medlemskap:

 • Personer som søker medlemskap i Wonderwall må kunne vise til et visuelt uttrykk som kan naturlig gå inn som en del av Wonderwall sitt utvalg av bilder.
 • Søkeren må kunne vise til eierskap på uttrykket eller verket som skal være en del av kontrakten.
 • Søkeren må akseptere alle Wonderwall sine vilkår i både kontrakten og de generelle vilkår.
 • Søkeren må akseptere Wonderwall sin myndighet og rett til å kunne avslå søknaden uten en mulighet for anke eller protest mot avgjørelsen.

Hovedbestemmelsen for våre medlemmer er at de som medlemmer av Wonderwall skal behandles etter prinsippet om likebehandling. Vi ser på våre medlemmer som alle verdifulle for vår portefølje.

Innholdet i kunstnerkontrakten blir ikke publisert i sin helhet, men følgende beskrivelse vil danne et intrykk av hvordan kontraktene er satt sammen.

Kontraktens formål er å sikre kunstnerens verdier og samhandling med Wonderwall. Verdier referer til kunstnerens originale verker og motiver, også kalt bilder eller kunstverk.

Betingelsene i våre kontrakter er helt identiske for alle våre kunstnere. De mottar alle den samme kontrakten. Det eksisterer ingen forskjellsbehandling i Wonderwall basert på status, verdi eller salgstall. Våre medlemmer skal være trygge på at de får lik behandling og tilgang til de samme tjenestene.

Det eneste som er ulikt for hver kontrakt er personen den er knyttet til og motivene den beskytter.

Wonderwall forbeholder seg retten til å oppdatere/endre vilkårene i kontraktene over tid. Det er rutiner på plass for å varsle samtlige medlemmer om slike endringer god tid i forkant før de finner sted.

Wonderwall anser alle endringer som akseptert av kunstnerene hvis  ingen utmelding er mottatt i forkant av tidspunktet endringene trer i kraft. Denne må leveres skriftlig, på enten epost eller per post.

Bestemmelser for brukerkonto

Det er fritt frem for alle som godtar våre generelle betingelser å opprette en gratis brukerkonto hos oss.

En brukerkonto gir deg tilgang til flere praktiske tjenester som vi anser som viktige for et god opplevelse og et godt kundeforhold til oss. Blant annet får du:

 • Muligheten til å lagre dine favorittbilder over tid
 • Historikk over dine transaksjoner og abonnement
 • Overikt over din dialog med kundeservice. (epost)

Opprettelse av en brukerkonto innebærer bruk av cookies. Wonderwall vil også be om en gyldig epost-adresse.

Finner du det verdifullt å bli en betalende kunde vil vi også ha behov for tilleggsopplysninger som fullt navn, adresse, mobilnummer og kortinformasjon. Representerer du en bedrift vil også organisasjonsnummer og fakturaopplysninger bli innhentet.

Lukk
Logg inn
Lukk
Handlekurv (0)

Du har ingen produkter i handlekurven. Du har ingen produkter i handlekurven.